Apkures režīma konfigurācija


Apkures sistēmas konfigurācijas programma

SolvisRemote tiek integrēta automātiski pēc pieslēgšanas maršrutizētājam. Parasti tas ilgst tikai pāris sekundes un to apzīmē ar attiecīgiem gaismas diožu indikatoriem uz SolvisRemote.

Nepieciešamības gadījumā Jūs varat:

  • Noteikt papildus uzstādījumus Jūsu tīklam;
  • Lejupielādēt atjauninājumus;
  • Pielāgot SolvisRemote individuāli Jūsu apkures sistēmai (cilne „Systemscheme”).

Programmaparatūras un WEB pielikuma atjaunināšanu var atrast sadaļā „Update”.
Atjauninot programmaparatūru un WEB pielikumu, Jūsu SolvisRemote iegūs jaunu funkciju priekšrocības.

Lejupielādēt konfigurācijas programmas pēdējo versiju

Apkures sistēmas shēma

Kā Jūs varat izveidot savu apkures sistēmas shēmu ar tiešsaistes ģeneratoru

Apkures sistēmas individuālā shēma

Ar tiešsaistes ģeneratora palīdzību Jūs izveidojat savu apkures sistēmas shēmu atbilstoši grafiskajai shēmai un varat, piemēram, sekot temperatūras svārstībām.

Atbildot uz sešiem jautājumiem, Jūs saņemsiet savas apkures sistēmas individuālu skici, kas tālāk tiks nodota ar konfigurācijas programmas palīdzību SolvisRemote.

Izsauciet apkures sistēmas shēmu

Jūsu sistēmas shēma tagad tiek uzglabāta SolvisRemote un ir pieejama kā skaidra apkures sistēmas ilustrācija caur WEB pielikumu. Shēmu var atvērt pārlūkprogrammā ar tālvadības pults palīdzību. Pateicoties vienkāršajam attēlam, shēma ir uzreiz saprotama ne tikai pieredzējušam meistaram, bet arī klientam.

SolvisRemote - WEB pielikums

WEB pielikums SolvisRemote ir darba daļa, kas tiek atspoguļota pārlūkprogrammā. Tā tiek uzglabāta iekārtā un attēlota, kad SolvisRemote nav pieejama caur pārlūkprogrammu.

Kad ir izstrādātas jaunas funkcijas un un tās ir pieejamas SolvisRemote, var būt nepieciešams uzstādīt jauninājumus. Tad nepieciešams atjaunināt WEB pielikumu.

Ierīcē uzstādītā WEB pielikuma veidu var apskatīt iestatījumos cilnē „Update” (attēls pa labi).

Lejupielādēt WEB pielikuma pēdējo versiju

SolvisRemote WEB pielikums

SolvisRemote – programmaparatūra

Programmaparatūra SolvisRemote satur funkcijas, kas darbojas fona režīmā. Papildus tīkla funkcijām ir pieejama arī datu pārraide uz SolvisControl 2.

Kad ir izstrādātas jaunas funkcijas un tās ir pieejamas SolvisRemote, var būt nepieciešams uzstādīt atjauninājumus ne tikai WEB pielikumam (redzamā daļa pārlūkprogrammā), bet arī atjaunināt funkcijas, kas darbojas fona režīmā. Lai uzzinātu par Jūsu ierīcē uzstādīto programmaparatūru, lūdzu, izmantojiet konfigurācijas programmu (attēls pa labi).

Lejupielādēt programmaparatūras pēdējo versiju

SolvisRemote programmaparatūra