Siltumsūknis SolvisVaero


Gaisa siltumsūknis

Solvis tehnoloģijas priekšrocības salīdzinājumā ar standarta risinājumiem

    Sistēmas Solvis tehnoloģija
  • Viena uzkrājējtvertne 4 lietošanas reizēm (karsts ūdens, apkure, saules buferis un atsaldēšanas buferis);
  • Viens ļoti efektīvs uzpildīšanas sūknis apkurei un karstais ūdens (Match-Flow);
  • Saldūdens stacija (karstā ūdens higiēniska ražošana);
  • Ekonomiskās atsaldēšanas režīms zemās uzkrājējtvertnes temperatūrās;
  • Saules atbalsts karstajam ūdenim un apkurei;
  • Kontrolleris SC 2 vada visus siltuma regulēšanas uzdevumus;
  • Sistēmas (HSPF) maksimālā efektivitāte izpaužas karstajā ūdenī un apkures režīmā;
  • Var tikt viegli apvienota ar kamīniem un krāsnīm ar ūdens kontūru.

Sistēmas tehnoloģijas apskats

SolvisVaero un SolvisMax

SolvisMax: tehniskie dati

Nominālais apjoms 750 l 950 l
Kopējais augstums bez izolācijas 1724 2114
Kopējais augstums bez izolācijas ar pielāgojamu pēdu 1759 2149
Kopējais augstums ar izolāciju un ar pielāgojamu pēdu 1922 2330
Diametrs bez izolācijas 790 790
Diametrs ar izolāciju 1020 1020
Uzglabāšanas tvertnes diagonālais augstums 1762 2137

Visi izmēri specifikācijā ir norādīti mm. Jebkuram siltumakumulatoram horizontāliem izmēriem ir jāparedz papildus 500 mm brīvas telpas pierīcei ar saules staciju un karstā ūdens staciju.

Vērtības visiem izmēriem

SolvisMax Gāze SolvisMax šķidrā degviela SolvisMax Vaero
Nominālā siltumatdeves jauda Vai 5 - 15 kW,
jeb 5 - 20 kW,
jeb 7 - 25 kW,
jeb 8 - 30 kW
Vai 10 - 17 kW,
jeb 14 - 23 kW,
jeb 20 - 28 kW
Vai 8 kW,
jeb 11 kW,
jeb 15 kW
Standarta efektivitātes koeficients 109,2% (5 - 15 kW)
109,1% (5 - 20 kW)
108,8% (7 - 25 kW)
108% (8 - 30 kW)
104,6% (10 - 17 kW)
104,1% (14 - 23 kW)
103,1% (20 - 28 kW)
COP: 4,60*
Darbības ierobežojumi:
gaisam -20 °/+40 °C
apkurei +15 °/+60 °C
Izmešu standarta faktors NOx 18,7 mg/kWh,
CO 0,9 mg/kWh (priekš 5 - 15 kW)
NOx 60 mg/kWh, CO 3 mg/kWh (priekš 10 - 17 kW)

* Jaudas dati atbilst EN 14511 (Vaero: A10/W35)