Akumulācijas tvertne SolvisSolo: vislabākais siltumakumulators apkures katliem

Akumulācijas tvertne SolvisSolo Energoefektivitātes klase А+

SolvisSolo ir uzkrājējtvertne ar ūdens sadalījumu pa slāņiem un divām atsevišķām apkures kontūrām, kuras tiek pieslēgtas pie jau esoša citas firmas katla, tas rada iespēju vēlāk papildināt sistēmu ar trūkstošajiem SolvisMax sistēmas elementiem, tādiem, kā šķidrā kurināmā, gāzes, granulu deglis un siltumsūknis, karstā ūdens uzsildīšanas stacija, saules kontūras siltummainis utt. Modernizācijai nav nepieciešama vadības sistēmas atjaunināšana, bet tikai attiecīgā aprīkojuma uzstādīšana.

Kādēļ SolvisSolo?

  • SolvisSolo ir aprīkots ar kontroles sistēmu SolvisControl, kas ļauj patērētājam kontrolēt karstā ūdens temperatūru uzkrājējā un vadīt visas apkures sistēmas darbu.
  • Jo lielāks ir uzkrājējtvertnes apjoms, jo produktīvāk darbojas sistēma. Pateicoties akumulācijas efektam siltums uzkrājējtvertnē saglabājas ilgāk un ārējais katls iedarbojas divreiz retāk. Tas samazina kurināmā patēriņu un pagarina apkures katla kalpošanas laiku.
  • Zemi siltuma zudumi pateicoties bākas augsto tehnoloģiju 110 milimetru siltumizolācijai.